Welkom bij

Stichting

Ons Huis

Sinds 2011 verlenen wij steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben.

;

Waar we in eerste instantie een kinderhuis in Bolivia actief hebben gesteund in hun weg naar financiële onafhankelijkheid, hebben we ons inmiddels gericht op het lief en leed van jonge mensen in onze eigen regio. We trachten deze jongeren met een maatschappelijk gerelateerde hulpbehoevende vraag te steunen door het bieden van onder meer levens- en/of hulpmiddelen, het bieden van advies en/of begeleiding, het organiseren van evenementen en door samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen.

Het bestuur van de Stichting Ons Huis bestaat uit 2 leden, statutair één vrouw en één man. 

Waar we in eerste instantie een kinderhuis in Bolivia actief hebben gesteund in hun weg naar financiële onafhankelijkheid, hebben we ons inmiddels gericht op het lief en leed van jonge mensen in onze eigen regio. We trachten deze jongeren met een maatschappelijk gerelateerde hulpbehoevende vraag te steunen door het bieden van onder meer levens- en/of hulpmiddelen, het bieden van advies en/of begeleiding, het organiseren van evenementen en door samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen.

Het bestuur van de Stichting Ons Huis bestaat uit 2 leden, statutair één vrouw en één man. 

Donatie

Als u het werk van Stichting Ons Huis financieel wilt ondersteunen, kunt u een donatie doen of bijvoorbeeld de stichting in uw testament opnemen. De Stichting is in het bezit van een  ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door een dergelijke registratie wordt het schenken fiscaal gunstig.

Wilt u een donatie doen of heeft u extra vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Doneren kan op deze IBAN rekening: NL83 ABNA 0106 2409 35

 

Bestuur

Voorzitter

De heer J. Schepens

Secretaris en Penningmeester

Mevrouw J.H. Hagt

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld. De activiteiten van de leden van het bestuur zijn geheel op vrijwillige basis en zij ontvangen geen onkostenvergoeding en/of andere beloning voor hun https://stichting-onshuis.nl/activiteiten.

De Stichting Ons Huis is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nr. 53524330. Het RSIN nummer is 850913226. De Stichting is in het bezit van een  ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De Stichting Ons Huis is een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jonge mensen, in beginsel niet ouder dan achttien jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.

De stichting verleent financiële steun aan organisaties, verenigingen, clubs. Daarvoor heeft de stichting een aantal voorwaarden geformuleerd.

Aanvragen

Steun wordt steeds éénmalig gegeven. Ook bij periodiek terugkerende projecten wordt steunverlening steeds opnieuw beoordeeld. Bij uitzondering steunen wij meerjarige projecten van organisaties, mits die in het verleden succesvol met ons samenwerkten. Hierbij gelden bijzondere toekenningsvoorwaarden. Het is raadzaam om hierover voor het indienen van een aanvraag contact met ons op te nemen.

Onze donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro. Als er gewerkt wordt met een externe fondsenwerver of consultant die behulpzaam is bij de aanvraag, dient dit samen met de details van de gemaakte financiële afspraken aan ons meegedeeld te worden in uw aanvraag.

Het is voor Stichting Ons Huis geen vereiste dat u melding doet van onze donatie. Mocht u dat wel willen doen dan kan u ons het logo in verschillende formats opvragen.

Voorbeelden

Onderstaand een overzicht over enkele door ons financieel ondersteunde projecten:

Een kinderhuis in Bolivia heeft met onze financiële hulp een koelinstallatie kunnen installeren waardoor hun bakkerij meer kon produceren en zij weer een stap dichter bij financiële onafhankelijke zijn gekomen.

Voor kinderen en hun (pleeg)ouders hebben we een leuke stranddag georganiseerd.

Voor het nieuwe project “Reismaatjes” hebben we leuke reisrugzakjes verzorgd, zodat ze een gespreksonderwerp hebben tijdens de reis;

Voor verbouwingen van woningen om zo extra pleegzorgplekken te realiseren, heeft de Stichting financiële steun geleverd.

Contact

Stichting Ons Huis
Stationsplein 4D
2275 AZ Voorburg

E: info@stichting-onshuis.nl
KVK: 53524330
IBAN: NL83 ABNA 0106 2409 35